Välkommen till Nyckeln

”Nyckeln” är en webportal för personer som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp. Forumet administreras genom volontärarbete av privatpersoner som själva har varit utsatta för sexuella övergrepp. ”Nyckeln” är partipolitiskt och religiöst obundet och är inte del av någon organisation.

Du som är eller har varit utsatt för sexuella övergrepp är välkommen in på forumet för överlevare. Om du inte har varit utsatt för sexuella övergrepp får du inte registrera dig, men det kommer att finnas information för dig på webportalen.

Kommentera